แจ้งข่าวงานเลี้ยงรุ่นประจำปี 2554

การจัดงานเลี้ยงรุ่น นนส. ส.2535 ประจำปี 2554 ดังนี้

วันเวลา 0800 ที่ 10 ธ.ค.54 ถึง 1200 11 ธ.ค.54

สถานที่ สปีดเวย์รีสอร์ท อ่างซับเหล็ก จว.ลพบุรี

ลักษณะของการจัดงาน
- กิจกรรมตอนกลางวัน 0800-1750 น. 10 ธ.ค.54 - ลงทะเบียนต้อนรับ - จัดลำดับเข้าที่พัก - รับประทานอาหาร- เครื่องดื่ม

ตามอัธยาศัย - ชมดอกทานตะวัน - เล่นกิจกรรมทางน้ำ(แม่บ้าน/บุตร) - กิจกรรมนอกเหนือจากงานเลี้ยง (ค่าใช้จ่ายชำระเอง) - กิจกรรมตอนกลางคืน 1800-2400 เริ่มงานเลี้ยง ดนตรี-ทานเลี้ยง-สังสรรค์

- กิจกรรมตอนเช้า 0800-1200 11 ธ.ค.54 รับประทานอาหารเช้า(ข้าวต้ม) สังสรรค์ตามอัธยาศัย-เริ่มออกเดินทางกลับบ้าน


ชีวิต..นนส.

ก้าวแรก..วันแรก ที่เข้ามาใน รร.นนส.ความตื่นเต้น...

เลี้ยงรุ่น นนส.25/35 เหล่า ส.6 ธ.ค.52 ที่...วังน้ำเขียว

เลี้ยงรุ่น นนส.25/35 เหล่า ส.6 ธ.ค.52  ที่...วังน้ำเขียว

พบกันอีกครั้ง 10 ธ.ค.54 ที่ ลพบุรี
Loading...

เพื่อนๆ นนส.รุ่นที่ 25/35 ขอเชิญส่งที่อยู่ เบอร์โทร เพื่อการติดต่อครับ